Venue

Universitat de València
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

(Avenida de Blasco Ibáñez 32, València)